Child pages
  • Spam Filters
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SPAM szűrő bekapcsolás, annak szabályozása, erősség meghatározása, SPAM mappa bekapcsolás, automatikus törlések kezelése, stb.


Részletes útmutató:

A "Spam Filters" eléréséhez kövesse az alábbi lépéseket:

  1. Lépjen be a cPanel-re
  2. Keresse meg az E-MAIL című dobozt

  3. Kattintson a "Spam Filters" linkre.


Spam Filters

A spam filter alapértelmezetten engedélyezett a cPanel felületén. A szűrő az üzeneteket „Spam Threshold Score” alapján osztályozza. Ha a kapott pontszám megegyezik vagy meghaladja a „Spam Threshold Score” küszöbértéket, az adott e-mailt „***SPAM***” címkével látja el.

A spam szűrő a „Process New Emails and Mark them as Spam:” opció előtt található kapcsolóval ki-, és bekapcsolható.

Spam Threshold Score értékének módosításával szigorítható, vagy enyhíthető a szűrés. Előre definiált opciókból választva paraméterezhető vagy egyéni érték is megadható.

 

A bekapcsolt szűrő alapértelmezetten csak spam címkével látja el az üzenetet. A szűrőn beállítható, hogy a spamnek minősített üzeneteket helyezze át a spam mappába. Ezzel POP3 kapcsolat esetén a spam üzenetek nem kerülnek letöltésre, a kiszűrt üzenetek csak a szerveren ellenőrizhetők.

Az „Automatically Delete New Spam” opció engedélyezésével a kiszűrt üzeneteket a szerver automatikusan törli. (Visszaállításra nincs lehetőség!)

 

 

Lehetőség van bizonyos címzetteket fehérlistára tenni annak érdekében, hogy az ő címükről érkező levelek soha ne minősüljenek spamnek. Erre az Additional Configurations / Whitelist / Edit Spam Whitelist Settings menüben van lehetőség:


 

Ugyanezen az elven bizonyos feladók tilthatók is az Additional Configurations / Blacklist / Edit Spam Blacklist Settings menüpontban.