Child pages
  • Domain átruházás (tulajdonosváltás)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A különböző végződésű domain neveket kezelő nyilvántartók különbözőképp kezelik a domain átruházásokat (tulajdonosváltások).

A leggyakoribb domain végződések közül a .eu, .com, .net, .org, .info, .biz domain neveknél a tulajdonosváltás nagyon egyszerű, az átruházásokhoz nincs szükség dokumentumokra és nincs ezeknek a műveleteknek költsége sem.

.hu domain nevek esetén a rendszer sokkal összetettebb. Ehhez adunk segítséget ezen a lapon.

Részletes útmutató a .hu domain nevek átruházásához

Az átruházások típusai:

  1. Normál átruházás

Normál átruházásnak (tulajdonosváltásnak) nevezzük azt az esetet, amikor a régi és az új domain-használó (a köznyelvben tulajdonos) is hozzá tud járulni az átruházáshoz és alá tudja írni a szükséges dokumentumokat.

Ebben az esetben az alábbi dokumentumokra van szükség:

-Átruházó (lemondó) nyilatkozat mindkét fél adataival és aláírásával

-amennyiben valamelyik résztvevő (régi, új vagy mindkét domain - használó) magánszemély, két tanú is szükséges

-amennyiben valamelyik résztvevő (régi, új vagy mindkét domain - használó) szervezet (pl. cég, alapítvány, önkormányzat stb.), aláírási címpéldány szükséges

-Igénylőlap az új domain - használótól, az ő aláírásával (amennyiben szervezet, bélyegzőjével is) ellátva


Dokumentumok a https://versanus.eu/hu/doc oldalunkról tölthetők le.

A domain név átruházások vCRM rendszerünkben (https://vcrm.versanus.eu) bejelentkezés után, az átruházandó domain névre kattintva, a Kapcsolattartók szekcióban indíthatók el.

A normál átruházás árszabása: a normál átruházás díja 2020. január 1-étől 5000 Ft+ÁFA/átruházás, mely díj 2 év domain név fenntartást is magába foglal.2. "6.3.3.2-es" átruházás

A Domainregisztrációs Szabályzat (https://www.domain.hu/domainregisztracios-szabalyzat/) alapján több esetben a domain nevet a Nyilvántartó visszavonja, azaz törli. A leggyakoribb ilyen eset, hogy a domain-használó cég/szervezet jogutód nélkül megszűnik. Ebben az esetben a domain nevet is törölni kell, normál átruházásra már nincs lehetőség.

A szabályzat 6.3.3.2-es pontja szerint (https://www.domain.hu/domainregisztracios-szabalyzat/#drsz6) van lehetőség a domain visszavonása helyett tisztázni a valódi domain használó kilétét és átadni a használati jogot az ő számára.

Ennek az eljárásnak a lefolytatásához két nyilatkozat szükséges:

Dokumentumok megküldése:

A dokumentumokat kérjük, elektronikus úton is szíveskedjenek elküldeni a support@versanus.eu címre (szkennelve), valamint postai úton is a Versanus Kft., 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56. címre.

Az eljárás kedvezményes díja: 10 000 Ft+ÁFA. (Listaár: 40 000 Ft+ÁFA)3. "6.3-as" átruházás

A Domainregisztrációs Szabályzat (elérhető itt: http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html) 6.1-es pontja alapján több esetben a domain nevet a Nyilvántartó visszavonja, azaz törli.

A leggyakoribb ilyen eset, hogy a domain-használó cég/szervezet jogutód nélkül megszűnik. Ebben az esetben a domain nevet is törölni kell, normál átruházásra már nincs lehetőség.

Amennyiben a Domainregisztrációs Szabályzat 6.1-es pontja alapján történik meg a domain visszavonása, a korábban használatra jogosultnak lehetősége van nyilatkozatot benyújtania. Ha "bizonyítani tudja, hogy a domain igénylésére eredetileg az ő megbízása alapján, illetve kizárólag az ő érdekében vagy használatára került sor", a domain név használati jogát megszerezheti.

-(Ennek az eljárásnak a díja sikeres átruházás esetén 2020. január 1-étől 50 000 Ft+ÁFA.)- Az eljárás kedvezményes díja 2021 tavaszáig 25 000 Ft+ÁFA.

Ebben az esetben az alábbi dokumentumokra van szükség:

-Nyilatkozat a domain névhez rögzített adminisztrációs személytől/szervezettől és a domain név használatára jogosult személytől/szervezettől, minta:

6.3-as nyilatkozat minta

Adminisztrációs személy visszavonási nyilatkozata 

Alulírott X.Y, [cím], a Z Kft. [adó#] képviseletében, 
mint az abcdefg.hu domain adminisztratív kapcsolat- 
tartója kérem a domain visszavonását a domain-használó cég 
[A Bt., adó#: ] jogutód nélküli 
megszűnése miatt. 
Büntető- és polgári jogi felelősségem tudatában kijelentem, 
hogy nincs tudomásom róla, hogy a megszűnt domain-használó 
korábban átruházással gondoskodott volna a domain használati 
jogának átadásáról, így a domain visszavonásának tudtommal 
jogi akadálya nincs. 

Dátum, aláírás 

+ két tanú [aláírás, olvasható név, cím] Visszavonási és átruházési kérelem 


Alulírott [név] [anyja neve, cím], mint az abcdefg.hu 
domain-használó cég egykori 
tulajdonosa és ügyvezetője kérem a domain visszavonását 
a domain-használó cég [A Bt., adó#: ] jogutód nélküli megszűnése miatt. 
Büntető- és polgári jogi felelősségem tudatában kijelentem: 
(1) Meggyőződtem róla, hogy a megszűnt domain-használó 
korábban szabályos átruházással nem gondoskodott a domain 
használati jogának átadásáról, így a domain visszavonásának 
jogi akadálya nincs. 
(2) A domain regisztrációjára 20xx januárjában a saját 
kizárólagos használatomra került sor. A domain teljes 
működési ideje alatt én voltam a domain egyedüli használója 
és jelenleg is én használom a domain-t. 
(3) Ezért a reg. szab. 6.3 pontja szerint kérem a domain 
átruházását a saját nevemre. 

Dátum, aláírás 
+ két tanú [aláírás, olvasható név, cím]

-Igénylőlap az új domain - használótól, az ő aláírásával (amennyiben szervezet, bélyegzőjével is) ellátva

Dokumentumok a https://versanus.eu/hu/doc oldalunkról tölthetők le.

A domain név átruházások vCRM rendszerünkben (https://vcrm.versanus.eu) bejelentkezés után, az átruházandó domain névre kattintva, a Kapcsolattartók szekcióban indíthatók el.


Az átruházásokkal kapcsolatban ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésükre.